Indola

Indola

Sort by:
 
Innova Hydrate Spray Conditioner 300ml
Innova Hydrate Spray Conditioner 300ml
Containing Jojoba Oil, it instantly detangles...
$21.00 NZD


 
Innova Moulding Gel 150ml
Innova Moulding Gel 150ml
A waterproof, non-sticky, ultra-strong...
$21.00 NZD


 
Innova Powder 10g
Innova Powder 10g
This powerful styling powder provides an...
$21.00 NZD 
Innova Repair Conditioner 250ml
Innova Repair Conditioner 250ml
Infused with Marula Oil, it detangles...
$21.00 NZD


 
Innova Repair Keratin Filler 300ml
Innova Repair Keratin Filler 300ml
Infused with Marula Oil, it nourishes...
$21.00 NZD


 
Innova Repair Shampoo 300ml
Innova Repair Shampoo 300ml
Infused with Marula Oil, it replenishes...
$21.00 NZD
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner